KARCINOM DOJKE NIJE TABU TEMA! OSVIJESTI SE!

Svakih dvadeset sekundi negdje u svijetu jednoj ženi postavi se dijagnoza, a više od tri žene umru svakih pet minuta u svijetu od karcinoma dojke. Oko 1400 žena u BiH svake godine oboli od karcinoma dojke. Učenice Almasa Kurto i Hana Macić održale su predavanje o ovoj temi za svoje školske drugarice i profesorice. Pored ružičastih vrpci u cilju podizanja svijesti o karcinomu dojke, podijelile su i edukativne brošure o samopregledu i načinu smanjenja riziko faktora.