POSJETA INTERNACIONALNOM UNIVERZITETU U SARAJEVU

Dana 28.11.2019. učenici naše škole zajedno sa profesorima, posjetili su Internacionalni Fakultet u Sarajevu.
Cilj posjete je bio detaljan obilazak Univerziteta i upoznavanjem sa svim resursima, kojima Univerzitet raspolaže. Učenici su prvo prisustvovali prezentaciji, gdje im je predstavljeno pet (5) Fakulteta i dvadeset i jedan (21) studijski program, potom su obišli mnogobrojne laboratorije, biblioteku i radionice koje su u sklopu Univerziteta.
Organizovan je ručak i povratak u školu.
Ovu priliku koristimo da se zahvalimo svima na Univerzitetu i onima koji su bili prisutni