POSJETA PRVOM STEM SAJMU U BIH!

U novembru ove godine u Mostaru je otvoren prvi STEM sajam u organizaciji asocijacije Save the Children za sjeverozapadni Balkan. Sajam se održava u okviru ENABLE BIH projekta. Učenici naše škole, u pratnji profesora Hasana Muratspahića i Aide Hadžiahmetović aktivno su učestvovali u radionicama „Micro Bit, WEB design, Programiranje, Game Lab, Elektronika“ u cilju stjecanja novog znanja i prijatelja iz drugih škola. Pod mentorstvom profesora Adnan Islamovića, učenici su na sajmu predstavili svoj projekat pod nazivom "New Ecological Paradigm Scale". Riječ je o multidisciplinarnom projektu koji se sastoji od četiri segmenta: kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja, praktične nastave i praktično-analitičke. Neophodno je raditi na razvijanju ekološke svijesti, kao sastavnog dijela odgojnog procesa, tokom kompletnog školovanja kroz sve nastavne predmete prirodnih i društvenih nauka, uz poticanje timskog rada, uspostavljanja veze između vannastavnih aktivnosti i istraživačkog pristupa globalnih ekoloških problema s konkretnim prijedlozima njihovog rješavanja.