PREDAVANJE "RECYCLING AND WASTE MANAGEMENT"

Dana 27.12.2019 godine upriličeno je predavanje na temu: "Recycling and waste management" za sve učenike Maarif Koledža. Gost predavač je Lamija Karabegović, process engeener at Veolia Wather Technology Sweeden.
Naime, u okviru rastućeg školskog multidisciplinarnog projekta "Nova ekološka paradigma", učenicima je upriličeno stručno predavanje u svrhu ekološke edukacije i inspiracije koja se svakako oslanja na riješenja i dostignuća iz iste oblasti danas. Primjeri iz svakodnevnog života, konkretni projekti na kojima je radila, kao i interaktivna komunikacija sa publikom o tome šta i kako možemo uraditi za bolje sutra, inspirisali su, podsjetili i izmamili onaj sjajni i sigurni pogled generacije koja će da nosi bolje sutra.
Projekat " Nova ekološka paradigma" je učestvovao na takmičenjima, seminarima i sajmovima unutar granica BiH, a u narednoj godini svakako planira svoj internacionalni put.
Koordinaciju i asistenciju projekta vode profesor biologije Adnan Islamovića, profesorica dizajna Nejira Mulahmetović, profesor fizike Hasan Muratspahića, profesorica hemije Ena Delić.
Koristimo ovu priliku da se zahvalimo još jednom gospođi Lamiji Karabegović.