Sakupljaj, razdvajaj, recikliraj!

Obilježavanje Dana planete Zemlje je događaj koji se realizirao u našoj školi u sklopu „Ekološko-planinarske sekcije“. Rijad Tikveša iz „Ekotima“ upoznao je članove sekcije s posljedicama nepravilno odloženog otpada, te sa mogućnostima reciklaže, ako se otpad odvojeno prikuplja. Potom smo posjetili „Papir servis“, kako bi predali sakupljeni papir i vidjeli proces reciklaže. Sakupljaj, razdvajaj, recikliraj! Čuvaj planetu Zemlju!