STEM čas iz hemije

Na času hemije održan je STEM čas "Izolacija DNK-a" na kojem je profesor biologije Adnan Islamović bio gost predavač. Kroz STEM pristup učenici su imali priliku da razgovaraju o aktuelnim temama GMO modificirane hrane i kroz laboratorijsku vježbu da spoznaju činjenice o građi DNK-a sa hemijskog aspekta i njenoj ulozi u organizmu.