Historija
Islamska vjeronauka
Muzička kultura
Njemački jezik
Bosanski jezik i književnost, Cambridge coordinator
Engleski jezik, Cambridge coordinator
Matematika / Informatika
Science (Physics, Chemistry, Biology)
IGCSE Design and Technology
Direktor škole